Generationskipping: grootouders schenken hun vermogen aan kleinkinderen

Een nieuwe trend is in aantocht: tegenwoordig schenken steeds meer grootouders een deel van hun vermogen rechtstreeks aan hun kleinkinderen. Deze schenking kan ook een belastingbesparing opleveren.

Schenking kleinkinderen

Grootouders schenken steeds vaker een deel van hun vermogen rechtstreeks aan hun kleinkinderen in plaats van hun kinderen. Waarom? Hoe meer het vermogen verspreid wordt over meerdere erfgenamen, hoe kleiner de erfdelen en des te minder erfbelasting er betaald moet worden.

Wanneer grootouders niets aan hun kinderen schenken, en dus een generatie overslaan, dan moeten ze rekening houden met de wettelijke reserve van hun kinderen. Zo kunnen ze hun kinderen niet onterven en mogen ze enkel het beschikbare deel aan hun kleinkinderen nalaten.

Uitzondering: indien ze maar één kind hebben, dan is het beschikbare deel de helft van het nalatenschap. Indien ze twee kinderen hebben, dan is dat een derde. Indien ze drie of meer kinderen hebben, dan is dat een vierde.

Maar de kinderen kunnen er wel mee akkoord gaan dat hun ouders een deel van hun vermogen aan hun kleinkinderen schenken. Wettelijk gezien kunnen ze daar tijdens het leven van hun ouders geen afstand van doen. Dit wil zeggen dat ze hun reserve nog altijd kunnen opeisen.

Wanneer betaalt u geen schenkingsrechten?

In sommige gevallen hoeft men geen schenkingsrechten te betalen, zoals wanneer men een handgift of onrechtstreekse schenking ontvangt. Onder een handgift verstaat men een som geld of persoonlijke bezittingen zoals juwelen, kunstobjecten en nog veel meer. Ook wanneer u een spaarrekening opent op de naam van uw kleinkinderen wordt dit beschouwd als een handgift. Een onrechtstreekse schenking is bijvoorbeeld een bankoverschrijving, kwijtschelding van schulden, enzovoort.  De enige voorwaarde is dat de schenker de schenking 3 jaar overleeft. Indien de schenker toch vroeger komt te overlijden, betaalt de begunstigde successierechten op de gekregen som. Indien de schenker ziek wordt voor het einde van deze 3 jaar, kan hij er voor kiezen om 3% schenkingsrechten te betalen bij de notaris. Dit bedrag is nog steeds kleiner dan de eventuele successierechten wanneer de schenker toch voor het einde van deze periode komt te overlijden.

Hoeveel levert deze besparing op?

Voorbeeld zonder testament: u heeft 2 kinderen, een vermogen van € 800.000, een zoon met twee kinderen en een dochter met drie kinderen. Bij het overlijden zou elk kind € 400.000 erven. Hierop zouden ze € 60.000 erfbelasting moeten betalen, samen is dat € 120.000. Komen de kinderen te overlijden, dan moeten de kleinkinderen nog eens € 57.000 betalen op dat vermogen.

Voorbeeld met testament: indien u het volledige vermogen aan uw 5 kleinkinderen schenkt, dan zal elk kind € 160.000 erven. Elk kind zal dus € 11.400 erfbelasting betalen, samen is dat € 57.000. De belastingbesparing is € 120.000.
(De bedragen zijn van toepassing in Vlaanderen)

Aandachtspunten

Grootouders kunnen ook nog altijd kiezen voor een tussenoplossing:
Optie 1: ze kunnen hun vermogen schenken aan hun kleinkinderen, maar die moeten op hun beurt een bepaald inkomen afgeven aan hun ouders.
Optie 2: ze kunnen een testament opmaken waarin ze het vruchtgebruik van hun vermogen nalaten aan hun kinderen en de blote eigendom aan hun kleinkinderen.

Bron: MoneyTalk

Recente blogberichten

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rond vastgoed en onze activiteiten?
Schrijf u dan nu in op onze nieuwsbrief!